Доставка

Доставките се извършват в срок до 48 часа.

За стоките за които е изрично посочено, че са с безплатна доставка, не заплащате нищо допълнително над посочената цена.